నంద్యాల మునిసిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరుగుతుందా లేక వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ భజన జరుగుతుందా?

నంద్యాల మునిసిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరుగుతుందా లేక వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ భజన జరుగుతున్న దా అని ప్రశ్నించిన ప్రతి పక్ష పార్టీ కౌన్సిలర్లు ప్రతి పక్ష పార్టీ

Read more