వేల మంది ప్రాణాలు కడలిలో కలిసిపోయిన కాళరాత్రి దివిసీమ ఉప్పెన

1977 నవంబర్ 19 దివిసీమను ఉప్పెన ముంచెత్తిన రోజు. హఠాత్తుగా సంభవించిన ఈ ఉపద్రవానికి ఒక్క దివిసీమ లోనే 15 వేల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రాణాలు

Read more