లేడీ హోమ్ గార్డ్ నిజాయితీ

కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నం: జిల్లాలో ప్రతి ఒక్క పోలీస్ అధికారి నిజాయితీ తో పనిచేయాలని జిల్లా SP శ్రీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ IPS ప్రతి ఒక్కరిలో నింపిన స్ఫూర్తితో బందరు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న (WHG-58) లీల తన నిజాయితీని చాటుకున్నారు. ది 08.12.2021 న ఆమె విజయవాడ నుండి మచిలపట్నానికి రైలులో ప్రయాణం చేస్తుండగా తనకి ఎదురు సీటులో కూర్చున్న మారగాని. నాగలక్ష్మి (VRO కృష్ణలంక) అను ఆమె తన ఫోన్ సీటులో మర్చిపోయి పెడన లో రైలు దిగి వెళ్లిపోయారు. ఎదురు సీటులో కూర్చున్న లీలా గారు ఆ ఫోన్ తీసుకుని నిజాయితీతో బందరు తాలూకా SI అందచేయగా, SI , VRO వివరాలను సేకరించి వారికి సమాచారం అందజేసి, పిలిచి ఫోన్ అందచేసినారు. VRO నాగలక్ష్మి పోయింది అనుకున్న తన 15,000 రూపాయల ఫోన్ తిరిగి దొరకడంతో చాలా సంతోషించి, దానిలో చాలా విలువైన సమాచారం ఉందని, పోలీస్ వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నారు. లేడీ హోమ్ గార్డ్ లీల బందరు DSP షేక్ మాసుమ్ భాషా సిఐ కొండయ్య అభినందించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *